fbpx

DN vừa và nhỏ

Doanh nghiệp lớn

Tăng hiệu suất

Giải pháp thương hiệu

Pr truyền thông

Content Marketing

Lead Generation

Marketing services

Marketing Services

Dịch vụ marketing hoàn hảo nhất thể kỷ 21

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm đặc thù và riêng biệt cảu MBD, kết hợp với các công nghệ tối ưu giúp tăng hiệu suất quảng cáo, thúc đẩy bán hàng cho các doanh nghiệp/cá nhân, có thể dễ dàng kiểm soát và điều chỉnh hiệu suất chiến dịch.

DỊCH VỤ MARKETING SERVICES

Marketing cho BĐS

Data Services

Dịch vụ tư vấn

 • Truyền thông nghành BĐS
 • Lead generation cho BĐS
 • Audience segmentation
 • Tracking & Data analytics
 • MBD analytics
 • DMP
 • Tư vấn chiến lược tổng thể
 • SEO
 • Email marketing
 • SMS marketing

Dịch vụ sản xuất

Dịch vụ Social

Cloud

 • Clip, banner, copywrite
 • Website
 • Quản lý fanpage
 • Viral clip
 • Web Hosting
 • Thuê cloud server

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ MARKETING SERVICES